Cửa Hàng

Tất cả

Kỳ phẩm

Áo choàng nữ

Áo choàng nam


Lệnh mua
Tên vật phẩm
Ảnh
Giá
Thông tin vật phẩm
T.gian
 !mua 89 
 Heo vàng(1) 
 
 0@ 
 ai biết tăng cái gì alpha test 
 V.viễn 
 !mua 88 
 Hiệu Ứng Áo Choàng(Đấu) 20days 
 
 0@ 
 Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300 
 V.viễn 
 !mua 87 
 Hiệu Ứng Áo Choàng(Nhiệt) 20days 
 
 0@ 
 Tất cả khí công +3, Kinh nghiệm + 20% 
 V.viễn 
 !mua 86 
 Hiệu Ứng Áo Choàng(Chân) 20days 
 
 0@ 
 Tất cả khí công +3, Kinh nghiệm + 20%, Tấn công +5%, Sát thương võ công + 10%, Phòng thủ + 10%, Sinh mệnh +500, Nội công +300 
 V.viễn 
 !mua 83 
 Cờ VN (event tháng 09) 
 
 0@ 
 Chuột phải để mở vật phẩm event tháng 09 
 V.viễn 
 !mua 76 
  Yêu Hóa Ma Võ (Tươi sống)(đ.biệt)  
 
 0@ 
 Tăng 40 điểm lực công kích, sức phòng ngự +40, lực công kích võ công 5%,điểm kinh nghiệm 10%, lực hút hồn tăng 10% trong 24 giờ  
 V.viễn 
 !mua 75 
 Trung cấp tập hồn thạch  
 
 0@ 
 Có thể nâng năng lực sức mạnh linh hồn vũ khí và phòng thủ (áo).  
 V.viễn 
 !mua 74 
 Hạ cấp tập hồn thạch  
 
 0@ 
 Có thể nâng năng lực sức mạnh linh hồn vũ khí và phòng thủ (áo). Tối đa 5 giai đoạn  
 V.viễn 
 !mua 73 
 Nghịch chiến cuồng đan(12) 
 
 0@ 
 Công kích +20%, CLVC+15%, chính xác+20, né tránh+20, khí công+2, thời hạn 2h (Giờ Online) (Dùng được: 12 lần)  
 V.viễn 
 !mua 72 
 Long Lân Hộ Thể Đan (12) 
 
 0@ 
 Phòng thủ+20%, ULPT+10%, đánh trúng +20, né tránh+20, HP+500, EXP+20%, thời hạn 2h (Giờ Online) (Dùng được: 12 lần) 
 V.viễn 
 !mua 71 
 Chí Tôn Hỏa Dương Đơn (1) 
 
 0@ 
 Tăng lực công kích 15%, sức phòng ngự 15%,^sinh lực 1000, điểm kinh nghiệm 40%, lực công kích võ công 10%,^sức phòng ngự võ công 10% trong 2 giờ 
 V.viễn 
 !mua 70 
 Chu Tước Hoàn 
 
 0@ 
 10% def, 10% dame, 5% CLVC, 10% ULPT, Vũ khí +2 , Trang bị +1 trong 1 giờ 
 V.viễn 
 !mua 69 
 Đại chiến thần đan 
 
 0@ 
 Trong 1 giờ ,phòng ngự 10%, công kích 10%, CLVC 5%, phòng ngự võ công 10%,giảm sát thương 30 điểm , tăng 700HP. 
 V.viễn 
 !mua 67 
 Kim Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
 0@ 
 Tất cả khí công +3, tăng 40% kinh nghiệm, 7% tấn công vũ khí,12% kỹ năng sát thương, 12% phòng thủ, 600 Hp, 400 Mp. 
 V.viễn 
 !mua 66 
 Bích Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
 0@ 
 Tất cả khí công +3, tăng 40% kinh nghiệm, 5% tấn công vũ khí,10% kỹ năng sát thương, 10% phòng thủ, 500 Hp, 300 Mp 
 V.viễn 
 !mua 65 
 Xích Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
 0@ 
 Tất cả khí công +3, tăng 20% kinh nghiệm, 5% tấn công vũ khí,10% kỹ năng sát thương, 10% phòng thủ, 500 Hp, 300 Mp. 
 V.viễn 
 !mua 64 
 Bạch Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
 0@ 
 Tất cả khí công +3, tăng 20% kinh nghiệm 
 V.viễn 
 !mua 63 
 Hắc Long Chỉ Thêu (24 giờ) 
 
 0@ 
 Tăng 5% tấn công vũ khí, 10% kỹ năng sát thương,10% phòng thủ, 500 Hp, 300 Mp 
 V.viễn 
 !mua 62 
 Chí tốn nhiệt huyết phù (30 ngày) 
 
 0@ 
 Tăng 20% EXP và hồi sinh tại chỗ khi bị quái vật tấn công!
Tăng thêm 5% may mắn Hộp thành cường hóa 
 V.viễn 
 !mua 61 
 Hộ tâm đan 30% 
 
 0@ 
 So với lúc bình thường thì lượng điểm kinh nghiệm nhận được tăng 30% trong 2 giờ 
 V.viễn 
 !mua 60 
 Hộ tâm đan 20% 
 
 0@ 
 So với lúc bình thường thì lượng điểm kinh nghiệm nhận được tăng 20% trong 2 giờ 
 V.viễn 
 !mua 59 
 Ngũ Sắc Thần Đan 
 
 0@ 
 10% công lực, phòng thủ 10%, tăng 12 công lực, tăng 12 phòng thủ, tăng 300 sinh mệnh trong 1 giờ, sử dụng 1 lần 
 V.viễn 
 !mua 58 
 Thái Cực Thần Đơn 
 
 0@ 
 +15% lực công kích, 15% sức phòng ngự, 300 HP, 300 MP, exp 10% 1 lần dùng (4h) 
 V.viễn 
 !mua 57 
 Ngưng thần châu (Địa) (5 triệu) (Khóa) 
 
 0@ 
 Khi đánh quái sẽ có thêm điểm kinh nghiệm lưu vào trong 
 V.viễn 
 !mua 56 
 Ngưng thần châu (Địa) (10 triệu) (Khóa) 
 
 0@ 
 Khi đánh quái sẽ có thêm điểm kinh nghiệm lưu vào trong 
 V.viễn 

Trang 0 của 19 | 0 1 2 |