Bảng Xếp Hạng Võ Huân
Thứ Tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Võ Huân
1
 LuvCanDy 
 Thương Hào 
 150 
 19500100 
2
 QuanMacTieu 
 Đao Khách 
 152 
 19275517 
3
 DaVuThanhPhien 
 Kiếm Khách 
 153 
 9805820 
4
 XxDem7PhatxX 
 Hàn Bảo Quân 
 150 
 9760657 
5
 Nat13 
 Đàm Hoa Liên 
 150 
 9085100 
6
 iTieuNha 
 Thích Khách 
 150 
 8473436 
7
 Annie 
 Đao Khách 
 153 
 8336700 
8
 PiKaChu 
 Thích Khách 
 146 
 7873090 
9
 XiTrum 
 Tử Hào 
 146 
 7320500 
10
 IssSS 
 Kiếm Khách 
 150 
 7298800 
11
 LoverIssS 
 Diệu Yến 
 150 
 7032000 
12
 Lucian 
 Cung Thủ 
 152 
 6949450 
13
 OnlyTrain 
 Tử Hào 
 150 
 6866350 
14
 ThuongThien 
 Thương Hào 
 155 
 6828832 
15
 CungThu 
 Cung Thủ 
 146 
 6727700 
16
 Thu3 
 Thích Khách 
 150 
 6304540 
17
 Sting 
 Thương Hào 
 152 
 6205500 
18
 KiemVu 
 Kiếm Khách 
 151 
 6170700 
19
 AABBCC 
 Tử Hào 
 150 
 6000100 
20
 admi2 
 Đao Khách 
 150 
 5950100 
21
 TuHao 
 Tử Hào 
 154 
 4934300 
22
 DamHoaLien 
 Đàm Hoa Liên 
 144 
 4695100 
23
 QuaLien 
 Đàm Hoa Liên 
 150 
 4554650 
24
 VoDanh 
 Kiếm Khách 
 153 
 3711400 
25
 Ronnie 
 Thích Khách 
 150 
 3547521 

Trang 0 của 11 | 0 1 2 |