Bảng Xếp Hạng Event Diệt Quái
Điểm sẽ Tạo Mới vào 23h59 Chủ nhật hàng tuần

Thứ Tự
Tên nhân vật
Loại
Cấp
Giết
1
 asasdas2222 
 Đại Phu 
 26 
 0 
2
 asasda1111 
 Đại Phu 
 27 
 0 
3
 ASasaS 
 Đại Phu 
 14 
 0 
4
 ASas4444 
 Đại Phu 
 26 
 0 
5
 Annie 
 Đao Khách 
 153 
 0 
6
 AnnDree 
 Diệu Yến 
 76 
 0 
7
 AnAn 
 Kiếm Khách 
 151 
 0 
8
 Amenosa 
 Đao Khách 
 145 
 0 
9
 Alinenene2 
 Diệu Yến 
 132 
 0 
10
 alianba 
 Kiếm Khách 
 143 
 0 
11
 Ahihi 
 Đao Khách 
 139 
 0 
12
 afdsxcvxc33333 
 Diệu Yến 
 22 
 0 
13
 afasfasf1111 
 Diệu Yến 
 16 
 0 
14
 ADMINne 
 Cung Thủ 
 150 
 0 
15
 admi2 
 Đao Khách 
 150 
 0 
16
 adasda1111 
 Đại Phu 
 26 
 0 
17
 ad2aa 
 Diệu Yến 
 150 
 0 
18
 AABBCC 
 Tử Hào 
 150 
 0 
19
 aaaaaaaaas 
 Đao Khách 
 133 
 0 
20
 6789 
 Thương Hào 
 147 
 0 
21
 4343411 
 Đại Phu 
 150 
 0 
22
 4213123 
 Đao Khách 
 35 
 0 
23
 3333341a 
 Hàn Bảo Quân 
 100 
 0 
24
 2asd2 
 Đao Khách 
 133 
 0 
25
 1111111asdasd 
 Đại Phu 
 26 
 0