Bảng Xếp Hạng Cấp Độ
Toàn bộ - Đao - Kiếm - Thương - Cung - Đ.Phu - T.Khách - Cầm Sư - HBQ - ĐHL - Quyền Sư - Diệu Yến - Tử Hào
T.tự
Tên nhân vật
Nghề
Cấp
Môn phái
Thế lực
Võ huân
T.sinh
1
 CumCumCum 
 Tử Hào 
 155 
 TimeDie 
 Tà 
 3,500,427 
 0 
2
 ZumZumZum 
 Tử Hào 
 155 
 TimeDie 
 Tà 
 3,524,656 
 0 
3
 DumDumDum 
 Tử Hào 
 155 
 TimeDie 
 Tà 
 3,501,993 
 0 
4
 ThuongThien 
 Thương Hào 
 155 
 HiepKhach 
 Chính 
 6,828,832 
 0 
5
 TuHao 
 Tử Hào 
 154 
  
 Chính 
 4,934,300 
 0 
6
 DaVuThanhPhien 
 Kiếm Khách 
 153 
 LienMinhHK 
 Chính 
 9,805,820 
 0 
7
 Annie 
 Đao Khách 
 153 
 LienMinhHK 
 Chính 
 8,336,700 
 0 
8
 VoDanh 
 Kiếm Khách 
 153 
 LienMinhHK 
 Chính 
 3,711,400 
 0 
9
 Ninja 
 Thích Khách 
 152 
  
 Chính 
 3,426,450 
 0 
10
 Lucian 
 Cung Thủ 
 152 
 LienMinhHK 
 Chính 
 6,949,450 
 0 
11
 QuanMacTieu 
 Đao Khách 
 152 
 LienMinhHK 
 Tà 
 19,275,517 
 0 
12
 TieuTien 
 Cung Thủ 
 152 
 LienMinhHK 
 Chính 
 3,187,600 
 0 
13
 Sting 
 Thương Hào 
 152 
 LienMinhHK 
 Chính 
 6,205,500 
 0 
14
 VIPPRO 
 Thích Khách 
 151 
 MINHSINH 
 Tà 
 2,055,150 
 0 
15
 AnAn 
 Kiếm Khách 
 151 
 J4Fun 
 Tà 
 2,620,150 
 0 
16
 KiemVu 
 Kiếm Khách 
 151 
 ThienDia 
 Tà 
 6,170,700 
 0 
17
 DYahi 
 Diệu Yến 
 151 
 Team2Lua 
 Chính 
 1,644,892 
 0 
18
 VuiVeNa0 
 Diệu Yến 
 151 
 LuxuryVIP 
 Chính 
 1,219,700 
 0 
19
 Flame 
 Đại Phu 
 151 
 LienMinhHK 
 Tà 
 2,021,579 
 0 
20
 DaoKiemTieu 
 Đao Khách 
 151 
  
 Chính 
 1,739,700 
 0 
21
 VyDepGaiVL 
 Kiếm Khách 
 151 
 FuryGang 
 Tà 
 1,382,962 
 0 
22
 CamDo 
 Cầm Sư 
 150 
 Assassin 
 Tà 
 2,693,200 
 0 
23
 LoverIssS 
 Diệu Yến 
 150 
 TestGuild8X 
 Chính 
 7,032,000 
 0 
24
 IssSS 
 Kiếm Khách 
 150 
 TestGuild8X 
 Tà 
 7,298,800 
 0