Đổi Điểm Tích Lũy
Lệnh đổi vật phẩm Tên Vật Phẩm Hình Ảnh Điểm Tích Lũy Thông Tin
!doidiem-tholinhphu Thổ Linh Phù (10) 1500 Bùa chú đặc biệt có thể đưa trở về nơi chỉ định
!doidiem-phubanghoi Bùa di chuyển môn phái (10) 1500 Di chuyển nhanh đến vị trì của nhân vật cùng môn phái. Sử dụng lệnh: !dichuyenmonphai [tên nhân vật]. 10 lần sử dụng
!doidiem-phupt Bùa nhân hoán (10) 1500 Di chuyển nhanh đến vị trì của nhân vật cùng tổ đội. 10 lần sử dụng
!doidiem-bieutuongnickname Biểu tượng nick name 2000 Thêm 1 biểu tượng vào bên cạnh tên nhân vật
!doidiem-maunickname Đổi màu nick name 2000 Làm cho tên của nhân vật nhấp nháy, đổi màu
!doidiem-boicanhnickname Bối cảnh nick name 2000 Tạo hình nền, khung trang trí cho trên nhân vật
!doidiem-nhuomtoc Thuốc nhuộm tóc 2000 Thay đổi màu tóc như đi thẩm mỹ viện
!doidiem-cattoc Thẩm mỹ viện 2000 Thay đổi kiểu tóc như đi thẩm mỹ viện
!doidiem-yeuhoa01 Yêu Hóa Ma Võ (Tươi sống)(đ.biệt) 2500 Tăng 40 điểm lực công kích, DEF +40, Skill attack 5%,EXP 10%, lực hút hồn tăng 10% trong 24 giờ
!doidiem-dachetao Đá Chế Tạo Ngọc NHT 2000 Chuột phải để sử dụng, tạo ra NHT +1 ngẫu nhiên
theo nhân vật sử dụng
!doidiem-buathienton Bùa Thiên Tôn 2000 Khi hợp thành thuộc tính vũ khí, sẽ tăng ngẫu nhiên 1~3
!doidiem-buanhietdia Bùa Nhiệt Địa 2000 Khi hợp thành thuộc tính trang bij, sẽ tăng ngẫu nhiên 1~3
!doidiem-hotamdon Hộ tâm đan 20% 2500 So với lúc bình thường thì lượng điểm kinh nghiệm nhận được tăng 20% trong 2 giờ(Khóa)