Hướng Dẫn Nhập GIFTCODE

Đến trang GIFTCODE để xem mã giftcodeVào Game nhập lệnh
"!nhancode [mã giftcode]"